ръководство

Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД – ПЛОВДИВ

 • Съвет на директорите
  Председател -  Доц. д-р Васил Паница, д.м. 032/...-...
  Заместник-председател -  Проф. д-р Ангел Учиков, д.м.н. 032/...-...
  Изпълнителен директор -  Проф. д-р Карен Джамбазов, д.м. 032/602-974
 • Членове:
  Проф. д-р Стефан Костянев, д.м.н. 032/602-207
  Проф. д-р Борислав Китов, д.м. 032/602-870
 • Изпълнителен директор
  Проф. д-р Карен Джамбазов, д.м. 032/602-974
 • Заместник-директор по диагностична и лечебна дейност
  База 2 (Хирургии) -  доц. д-р Марин Атанасов, дм   032/602-992
  База 1 - Проф. д-р Жанет Грудева  032/602-777
 • Заместник-директор по административно-икономически въпроси
  г-н Момчил Мавров 032/602-840
 • Главен счетоводител - Началник отдел "Финансово счетоводен"
  г-жа Марияна Гешева 032/602-866
 • Главен юрисконсулт и Началник отдел „Правно обслужване и обществени поръчки“
  г-н Тенчо Василев 032/602-930
 • Правно обслужване и обществени поръчки
  032/602-849
 • Главна медицинска сестра
  г-жа Ивелина Божинова 032/602-976
 • Ръководител отдел „Управление на Човешките ресурси“
  г-жа Дарина Стойчева 032/602-833
 • Началник отдел „Анализ и Контрол“
  г-жа Диана Стоева 032/602-815
 • Статистика, Маркетинг и информационно обслужване
  д-р Петър Нотов 032/602-850 032/602-814
 • • Началник отдел „Снабдяване“
  г-жа Здравка Василева 032 602 021
 • • Началник отдел "Компютърно-информационно обезпечаване" и звено "АТЦ"
  г-н Пламен Едрев 032/602-...
 • Болнична аптека
  Маг.фарм. Недялка Червенкова 032/643-861
 • Европейска интеграция
  ... 032/...-...
 • Електронен адрес
  unihosp@unihosp.com