услуги

УМБАЛ “Свети Георги” има възможност за предоставяне на следните услуги на външни лица и организации:

 • Абонаментно обслужване:

  - Абонаментно обслужване на персонала на фирми относно консултации, изследвания, болнично лечение, профилактични прегледи

 • Оценка на риска на работната среда:
 • - оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и мтериали

  - оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка

  - организиране извършването на специализирани измервания

  - разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда

 • Стопански услуги:

  - пране
  - стерилизация