актуално ГФО 2019 ДЗЗД

Пловдив, 30 юни 2019 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява ..."


Индивидуален финансов отчет за годината към 31.12.2018 с НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

ДОКЛАД (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)