актуално » Обява

През предстоящата учебна 2018-2019 година УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД отпуска на обучение по специалност „Медицинска сестра“, ОКС „Бакалавър“:

- 10 стипендии за студенти след завършен II курс
- 10 стипендии за студенти след завършен III курс

Определената стипендия е парична сума в размер от 150 до 200 лв., месечно за срок от една или две години, в зависимост от условията, на които отговаря студента.
Необходими документи за кандидатстване:
Заявление – по образец;
Автобиография;
Препоръка от преподавател от висшето училище, в което се обучава кандидата;
Служебна бележка за завършен II/ III курс на обучение;
Документ от Висшето училище, доказващ успех не по-нисък от „Много добър“ (над 4,50);
Декларация за договорни задължения – по образец.
Заявлението за кандидатстване и всички приложими документи трябва да се подадат в деловодството на лечебното заведение от 15.07.2018 г. до 05.10.2018 г. Класираните кандидати ще бъдат обявени до 15.10.2018 г. и ще бъдат поканени за подписване на договор.
За допълнителна информация можете да се свържете с Ивелина Божинова – Главна медицинска сестра на телефон 032/60-29-76.
За повече информация и образци на документи за кандидатстване ТУК.