актуалноСписък на обществени услуги, предоставени от УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив