актуално » Обява

Дарение на апаратура от кампания 2017/2018 г. на „Българската Коледа“УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че от кампания 2017/2018 на благотворителна инициатива „Българската Коледа“, на база на подадено заявление, УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив е определена да получи следната апаратура:

1. Робот за рехабилитация на горен крайник при деца на възраст от 4 до 12 години за нуждите на Клиниката по физиакална и рехабилитационна медицина;

2. Система за анализ на движението и походката за нуждите на Клиниката по физиакална и рехабилитационна медицина;

3. Дигитална система за транскутанен кръвно-газов мониторинг за нуждите на Клиника по детска хирургия;

4. Апарат за проследяване движения на горен крайник при деца за нуждите на Клиниката по физиакална и рехабилитационна медицина.

ПРОФ. Д-Р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ, Д.М.
Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД - Пловдив