актуално » Обява

БЕЗПЛАТЕН ПРЕНАТАЛЕН БИОХИМИЧЕН СКРИНИНГ
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪДЕЩИТЕ МАЙКИ – БЕЗПЛАТЕН ПРЕНАТАЛЕН БИОХИМИЧЕН СКРИНИНГ УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ

Изследването за оценка на риска за раждане на дете със синдром на Даун и някои други вродени аномалии на плода може да се извърши в първи ИЛИ втори триместър (БХС I или БХС II).

Биохимичните изследвания (с вземане на кръв) са възможни само при едноплодна бременност. При близнаци е възможна оценка на риска за синдром на Даун само в първи триместър (БХС I), като се използват описаните по-долу данни от ехографски измервания.
ОЦЕНКАТА НА РИСКА НЕ Е ДИАГНОСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ !

ВНИМАНИЕ : Всеки е свободен да определи сам за себе си дали изчисленият риск е „ висок” или „нисък” за него. Нисък риск не означава 100% изключване на обсъжданата хромозомна болест!

Биохимичен скрининг в I-ви триместър на бременността (11 до 13+6 г.с.) БХС I - в зависимост от възрастта открива от 90-95% от бебетата с Даун
Този скрининг е оценка на риска за най- честите 5 хромозомни заболявания: Down syndrome – тpизомия 21, Eduards syndrome – тризомия 18, Patau syndrome – тризомия 13, триплоидии, Тurner syndrome. За изследването е необходим предварителен ултразвуков преглед, който задължително трябва да съдържа следната информация: - дата на прегледа (до 2 дни преди вземането на пробата)
- дължина на ембриона – т.нар. CRL. Тя трябва да е от 41мм до 79 мм, тъй като използваният от нас софтуер оценява риска за синдром на Даун само при такива стойности (в тези граници).
- NT (т.нар. нухална транслуценция), измерена в мм
- допълнително, може да се отбележи наличието на носна кост при плода, при което оценката на риска за синдром на Даун е малко по-прецизна.

Биохимичен скрининг във II-ри триместър на бременността (15 до 19+3 г.с.) БХС II - в зависимост от възрастта открива 60-80% от бебетата с Даун
Този скрининг е оценка на риска за най- честите 2 хромозомни заболявания: Down syndrome – тpизомия 21, Eduards syndrome – тризомия 18; както и за отворени дефекти на невралната тръба и коремната стена
За изследването е необходим предварителен ултразвуков преглед, който задължително трябва да съдържа следната информация:

- дата на прегледа (до 2 дни преди вземането на пробата)
- срок на бременността, определен според ехографското измерване на BPD (бипариетален диаметър на плода).
Той трябва да е от 27.6 до 44.6мм, което съответства на посочения по-горе гестационен срок.

ПОЛЕЗНО - Изследванията се извършват в Отделението по медицинска генетика, което се намира на територията на първа база на УМБАЛ «Св.Георги» с адрес бул. «В.Априлов» №15А, 4002- Пловдив.
- Работното време с пациенти е от 8:00 до 14:00 ч.
- Предварително записване за изследването НЕ Е необходимо.
- Вземането на кръвна проба от Вас (0.5 мл серум) трябва да е НЕ ПО-КЪСНО от 2 /два/ дни от датата на УЗ преглед.

- НЕ Е необходимо кръвната проба да се взема на гладно.
- Телефони за контакт: 032 602445; 032 602338.
- изследването Биохимичен скрининг и консултиране на резултатите са безплатни.
- изследването се извършва на всички бременни, независимо от здравноосигуритния им статус, които са заявили желание, до изчерпване на лимита по ‚Националнатата програма за подобряване на майчиното и детското здравеопазване‘.