актуално » Обява

Правила за разглеждане и приемане на договори, сключвани между УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр.Пловдив и възложители на клинични изпитвания и научни изследвания

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява ..."

Във връзка с настъпили промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приети с ДВ бр. 84/2018 г., както и на основание чл. 69, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, както и във връзка с изискването за водене на отделен регистър за всички документи по клинични изпитвания

Заповед 380/11.06.2019год. (НАТИСНИ ТУК!)
Правила за разглеждане и приемане на договори, сключвани между УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр.Пловдив и възложители на клинични изпитвания и научни изследвания (приет със Заповед 380/11.06.2019год.) (НАТИСНИ ТУК)