ръководство

Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД – ПЛОВДИВ

 • Съвет на директорите
  Председател -  доц. д-р Иван Соколов 0889 005000
  Заместник-председател -  Проф. д-р Ангел Учиков, д.м.н.
  Изпълнителен директор -  Проф. д-р Карен Джамбазов, д.м. 032/602-974
 • Изпълнителен директор
  Проф. д-р Карен Джамбазов, д.м. 032/602-974
 • Заместник-директор по диагностична и лечебна дейност
  База 2 (Хирургии) -  проф. д-р Иван Дечев, дм   032/602-992
  База 1 - Проф. д-р Жанет Грудева  032/602-777
 • Заместник-директор по административно-икономически въпроси
  доц. Момчил Мавров 032/602-000
 • Главна медицинска сестра
  г-жа Ивелина Божинова 032/602-976