сигнали за корупция

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ, ГРАЖДАНИ И СЛУЖИТЕЛИ,

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ МОЖЕ ДА ПОДАВАТЕ НА 

СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ:


Често задавани въпроси

Харта на пациента

Задължения на пациента

Права на пациента

Права и задължения на чужденците в Република България


- РЗИ ПЛОВДИВ

                                       032/649000 - д-р Ваня Танчева-Манчева, директор РЗИ ПЛОВДИВ

                                       032/643438 - факс

                                        rzid@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg - е-мейл адрес за сигнали.

 

- УМБАЛ  "СВЕТИ ГЕОРГИ"  ЕАД  гр. Пловдив

                                        032/602837; 0882555848 - Доц. Златин Киряков - отговорник "УКОМП" при отдел "ПООП"

                                        032/602974 - кабинет Изпълнителен директор  на лечебното заведение

                                        no-corruption@unihosp.com - е-мейл адрес за сигнали.

- НА ЕЛЕКТРОНЕН  УЕБ АДРЕС: 

                                        anticorruption.government.bg