актуално Обява 20.05.2021

Пловдив, 20 май 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява ..."


На основание чл.95 ал.1 от Закон за опазване на околната среда ЗООС /ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., с посл. изм. и доп./, във връзка с чл.4 ал.1 от Наредбата за ОВОС /ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003г. с посл. изм. и доп./

Обява (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)