актуално Обява 02.12.2020

Пловдив, 02 декември 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните свободни длъжности..."


1. "Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение" - 2 места за Отделението по кардиохирургия.
2. "Лекар, специализант по кардиология" - 1 място за Отделението по кардиохирургия.
3. "Лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия" - 1 място за Клиника по пневмология и фтизиатрия.
4. "Лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия" - 1 място за Отделението по фтизиатрия.
5. "Лекар, специализант по психиатрия" - 2 места за Клиника по психиатрия.


Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 01.12.2020 г. до 04.01.2021 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Обява(НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)