актуално » Обява

1. Лекар, специализант по ортопедия и травматология - 1 щат за Клоника по ортопедия и травматология.1. Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение - 2 щата за Клиника по анестезиология и интензивно лечение.Необходими документи за кандидатстване:
Формуляр за кандидатстване ;
Копие от документ за самоличност;
Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
Кандидатите могат да подават документи в отдел "УЧР" от 04.04.2019 г. до 14.04.2019 г. включително.