актуално Обява 05.05.2021

Пловдив, 05 февруари 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните свободни длъжности..."


1. "Лекар, специализант по психиатрия" - 1 място финансирано от държавата за Клиника по психиатрия.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 10.02.2021 г. до 10.03.2021 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Обява (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)