актуално Обява 05.07.2021

Пловдив, 05 юли 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжностите:"


1. "Началник на Клиниката по лицево-челюстна хирургия".
1. "Началник на Отделение по нуклеарна медицина".
1. "Началник на Отделение по съдебна медицина".

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурса:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за завършено образование по медицина;
- Копие от докуемнт за придобито научно звание за позицията "Началник клиника";
- Копие от документ за придобита специалност";
- Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.
- Свидетелство за съдимост
- Удостоверение за трудов стаж
- Програма за организацията на дейността, структурата и управлението на медицинските специалисти в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив за срок от три години.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 05.07.2021 г. до 05.08.2021 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Обява (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)