актуално Обява 06.10.2020

Пловдив, 06 октомври 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните свободни длъжности..."


1. Лекар, специализант по медицинска онкология - 1 място, финансирано от държавата, за Клиниката по медицинска онкология.

2. Лекар, специализант по инфекциозни болести - 1 място, финансирано от държавата, за Клиниката по инфекциозни болести.

3. Лекар, специализант по детска хирургия - 1 място, финансирано от държавата, за Клиниката по детска хирургия.


Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция за медицинска онкология от 06.10.2020 г. до 06.11.2020 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция за инфекциозна клиника от 06.10.2020 г. до 06.11.2020 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция за детска хирургия от 15.10.2020 г. до 15.11.2020 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи


Конкурс специализанти за Клиниката по медицинска онкология(НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)

Конкурс специализанти за Клиниката по инфекциозни болести(НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)

Конкурс специализанти за Клиниката по детска хирургия(НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)