актуално » Обява

1. Лекар, специализант по медицинска генетика - 1 щат за Отделение по медицинска генетика;1. Лекар, специализант по УНГ болести - 1 щат за Клиника по УНГ болести;Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции от 07.01.2019г. до 11.01.2019г. включително, като попадат в отдел "УЧР" следните документи.
Необходими документи за кандидатстване:
Формуляр за кандидатстване ;
Копие от документ за самоличност;
Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
Кандидатите могат да подават документи в отдел "УЧР"