актуално » Обява

1. Лекар, специализант по психиатрия - 1 щат за Клиника по психиатрия;Необходими документи за кандидатстване:
Формуляр за кандидатстване ;
Копие от документ за самоличност;
Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
Кандидатите могат да подават документи в отдел "УЧР"