актуално Обява 07.10.2021

Пловдив, 07 октомври 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжностите:"


1. "Лекар, специализант по клинична имунология" - 1 място за Лабораторията по клинична имунология.


Лицата, които биха желали да кандидатстват за предложеното специализантско място, заявяват това писмено в отдел "Управление на човешки ресурси" на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД в срок до 10 дни от публикуване на информацията за предложенията за места финансирани от държавата за 2022 г. на сайта на РЗИ-Пловдив

- Заявление в свободен текст
- Автобиография на български език;
Обява (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)