актуално Обява 07.12.2020

Пловдив, 07 декември 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява ..."


Обявление по чл.95, ал.1 от ЗООС. Със скица виза по чл. 140 от ЗУТ се допуска ново застрояване в УПИ LIX - 1051, здравеопазване, кв. 2 по плана на ЖК "Кишинев", гр. Пловдив; устр. зона "Тз" - нов корпус на УМБАЛ "Свети Георги" Пловдив, с топла връзка към съществуващата сграда на Хирургически блок (ид. 56784.510.1051.1)