актуално » Обява

1. Лекар в Приемен кабинет на ККХ, вкл. дейност по КП, АПр и диспансеризация на онкохематологични заболявания (един щат)1. Лекар за диспансер "Вродени коагулопатии" , "Вродени хемолитични анемии", вкл. дейност по КП, АПр и диспансеризация на онкохематологични заболявания (един щат);Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции до 14.01.2019 г. , като попадат в отдел "УЧР" следните документи.

Изисквания за длъжността:


Придобита специалност по клинична хематология;
Предшестващ клиничен стаж в клиника/отделение по клинична хематология 3-то ниво на компетентност, вкл. като специализиращи лекари;
Съгласие за работа на график и консултативна дейност;

Предимства:
Професионален опит

Необходими документи за кандидатстване:
Формуляр за кандидатстване и копие на диплома за завършено образование. При одобрение за назначаване се представят трудова книжка, медицинско свидетелство и удостоверение за банкова сметка. Информация за работната заплата, която е конкурентна може да получите от Отдел „Управление на човешките ресурси“ на телефон 032/602833 Кандидатите могат да подават документи на unihosp@unihosp.com