актуално Обява 08.05.2021

Пловдив, 08 май 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните свободни длъжности..."


1. "Обява за конкурс за заемане на длъжноста "Началник на Клиника по акушерство и гинекология".

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.
- Свидетелство за съдимост
- Удостоверение за трудов стаж
- Програма за организацията на дейността, структурата и управлението на медицинските специалисти в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив за срок от три години.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от до 20.05.2021 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Обява (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)