актуално Обява 08.09.2021

Пловдив, 08 септември 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжностите:"


1. "Лекар, специализант по ендокринология и болести на обмяната" - 2 места, финансирани от държавата за Клиниката по ендокринология.

2. "Лекар, специализант по клинична микробиология" - 1 място, финансирано от държавата за Лаборатория по микробиология.

Необходими документи за кандидатстване:

- Формуляр за кандидатстване по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация";
- Удостоверение за членство на кадидата в съответната съсловна организация";

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 08.09.2021 г. до 08.10.2021 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Обява (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)