актуално » Обява

1. Лекар, специализант по кардиохирургия - 1 щат за Отделение по Кардиохирургия;

2. Лекар, специализант по анестезиология - 2 щата за Отделение по Кардиохирургия;