актуалноОбява 10.04.2020 г.

Пловдив, 10 април 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните места ..."


1. "Лекар, специализант по педиатрия" - 1 място за Отделение по спешна медицина - Звено "Педиатрия".

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 10.04.2020 г. до 10.05.2019 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Обява 10.04.2020г. (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)