актуално Обява 10.06.2020

Пловдив, 10 юни 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните свободни длъжности..."


1. "Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение" - 2 места за Отделението по кардиохирургия.
2. "Лекар, специализант по кардиохирургия" - 1 място за Отделението по кардиохирургия.


Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 10.06.2020 г. до 10.07.2020 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Обява 10.06.2020 г.(НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)