актуално Обява 11.11.2020

Пловдив, 11 ноември 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява "


Правила за разглеждане и приемане на договори за клинични проучвания и научни изследвания


Във връзка със заповед №380/11.06.2019 г. Правила за разглеждане и приемане на договори, сключени между УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД гр. Пловдив и възложителите за клинични проучвания и научни изследвания, както и на основание чл. 69, ал. 2, т.1 от Закон за лечебните заведения се изменя както следва:

1. В раздел VII „Такси за разглеждане на документи за клинично изпитване/научно изследване“:

Т.6 Става - „Такса за мониториране на клинични изпитвания с продължителност до 1 /една/ година: 1000 лв. без ДДС.

Т.7 Става - „Такса за мониториране на клинични изпитвания с продължителност до 2 /две/ година: 2000 лв. без ДДС.

Т.8 Става - „Такса за мониториране на клинични изпитвания с продължителност над 2 /една/ година: 3000 лв. без ДДС, плюс 100 лв. без ДДС за всяка следващата година след третата

Заповед 1061-10.11.2020год. (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)