актуално Обява 12.02.2020 год.

Пловдив, 12 февруари 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните места ..."


1. "Лекар, специализант по нефрология" - 1 място.
2. "Лекар, специализант по гастроентерология" - 1 място.
3. "Лекар, специализант по нуклеарна медицина" - 1 място.
4. "Лекар, специализант по клинична токсикология" - 1 място.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 12.02.2020 г. до 12.03.2020 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Необходими документи (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)