актуално Обява 12.05.2020

Пловдив, 12 май 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява ..."


1. "Лекар, специализант по клинична токсикология" - 1 място за Клиника по клинична токсикология.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 11.05.2020 г. до 11.06.2020 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Обява 12.05.2020(НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)