актуално Обява 12.10.2020

Пловдив, 12 октомври 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните свободни длъжности..."


1. Лекар, специализант по педиатрия - 2 места за Клиниката по педиатрия.

2. Лекар, специализант по кардиология - 1 място за Клиниката по кардиология.

3. Лекар, специализант по физикална и рехабилитационна медицина - 1 място за Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции от 12.10.2020 г. до 12.11.2020 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи


Конкурс специализанти (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)