актуалноОбява 13.03.2020 г.

Пловдив, 13 февруари 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните места ..."


1. "Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение" - 2 мeстa за Отделение по кардиохирургия.
2. "Лекар, специализант по кардиохирургия" - 1 място за Отделение по кардиохирургия.
3. "Лекар, специализант по кардиология" - 2 мeстa, Отделение по инванзивна кардиология.
4. "Лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия" - 1 място, Клиника по пневмология и фтизиатрия.
5. "Лекар, специализант по физикална и рехабилитационна медицина" - 1 място, Клиника по физикална и рехабилитационна медицина.
6. "Лекар, специализант по педиатрия" към Клиника по педиатрия.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 16.03.2020 г. до 16.04.2019 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Обява 13.03.2020г. (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)