актуално Обява 13.05.2020

Пловдив, 13 май 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжностите..."


1. Началник на Клиника по психиатрия;
2. Началник на Клиника по медицинска онкология;
3. Началник на Клиника по лъчелечение;
4. Началник на Клиника по лицево-челюстна хирургия;
5. Началник на Отделение по диализно лечение;
6. Началник на Отделение по нуклеарна медицина;
7. Началник на Отделение по съдебна медицина;
8. Началник на Отделение по обща и клинична патология


Необходими документи (сваляне на файл)