актуално Обява 14.05.2020

Пловдив, 14 май 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните свободни длъжности..."


1. "Лекар, специализант по клинична микробиология” – 1 място за Лабораторията по клинична имунология".
2. "Лекар, специализант по клинична микробиология” – 1 мято за Лабораторията по микробиология с дейност на регионална леборатория по туберкулоза.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 15.05.2020 г. до 15.06.2020 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Обява 14.05.2020 (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)