актуално Обява 15.10.2020

Пловдив, 15 октомври 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните свободни длъжности..."


1. Лекар, специализант по акушерство и гинекология - 2 места за Клиниката по акушерство и гинекология.
2. Лекар, специализант по клинична токсикология - 1 място за Клиниката по клинична токсикология.
Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 15.10.2020 г. до 15.11.2020 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Конкурс специализанти(НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)