актуално Обява 16.09.2021

Пловдив, 16 септември 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжностите:"


1. "Лекар, специализант по очни болести" - 1 място, финансирано от държавата за Клиниката по очни болести.

2. "Лекар, специализант по ортопедия и травматология" - 3 места, за Клиниката по ортопедия и травматология.

Необходими документи за кандидатстване:

- Формуляр за кандидатстване по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация";
- Удостоверение за членство на кадидата в съответната съсловна организация";

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 15.09.2021 г. до 15.10.2021 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Обява (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)