актуално Обява 16.12.2021

Пловдив, 16 декември 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжностите:"


1. "Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение" - 4 места.

2. "Лекар, специализант по клинична лаборатория" - 1 място.Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 20.12.2021 г. до 20.01.2022 г., като подадат в отдел УЧР следните документи;

- Формулят за кандидатстватване по образец
- Копие от документи за самоличност
- Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалифицкация
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация

Обява (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)


3. "Лекар, специализант по урология" - 2 места.


Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 20.12.2021 г. до 31.01.2022 г., като подадат в отдел УЧР следните документи;

- Формулят за кандидатстватване по образец
- Копие от документи за самоличност
- Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалифицкация
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация

Обява (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)