актуално » Обява

1. Лекар, специализант по гастроентерология - 1 щат за Клиника по гастроентерология;

Необходими документи за кандидатстване:


Формуляр за кандидатстване ;
Копие от документ за самоличност;
Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
Кандидатите могат да подават документи в отдел "УЧР" от 17.06.2019 г. до 21.06.2019 г. включително.