актуално » Обява

1. Лекар, специализант по обща и клинична патология - 1 щат за Отделение по обща и клинична патология;Необходими документи за кандидатстване:
Формуляр за кандидатстване ;
Копие от документ за самоличност;
Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
Кандидатите могат да подават документи в отдел "УЧР" от 15.03.2019 г. до 22.03.2019 г. включително.