актуално Обява 19.05.2021

Пловдив, 19 май 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните свободни длъжности..."


1. "Лекар, специализант по съдова хирургия" - 1 място за Клиниката по съдова хирургия.
2. "Лекар, специализант по клинична лаборатория" - 1 място за Клинична лаборатория.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 20.05.2021 г. до 20.06.2021 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Обява (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)