актуално Обява 19.07.2021

Пловдив, 19 юли 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжностите:"


1. "Лекар, специализант по хирургия" - 1 място за Първа клиника по хирургия.
2. "Лекар, специализант по съдова хирургия" - 1 място за Клиниката по съдова хирургия.

Необходими документи за кандидатстване:

- Формуляр за кандидатстване по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от докуемнт за придобита от кандидата професионална квалификация";
- Удостоверение за членство на кадидата в съответната съсловна организация";

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 20.07.2021 г. до 20.08.2021 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Обява (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)