актуално Стипендиантска програма

Пловдив, 19 май 2021 г.

През настоящата учебна 2020-2021 година УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД отпуска 10 стипендии за студенти след завършен II курс и 10 стипендии за студенти III курс на обучение по специалност "Медицинска сестра", ОКС "Бакалавър".


Определената стипендия е парична сума в размер от 150 до 200 лв., месечно за срок от една или две години, в зависимост от условията, на които отговаря студента.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление - по образец:
- Автобиография;
- Препоръка от преподавател от висшето училище, в което се обучава кандидата;
- Служебна бележка за завършен II/III курс на обучение;
- Документ от висшето училище, доказващ успех не по-нисък от "Много добър" (над 4,50);
- Декларация за договорни задължения - по образец;
- Мотивационно писмо.

Заявлението за кандидатстване за стипендиантската програма на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД и всички приложими документи трябва да се подадат в деловодството на лечебното заведение от 19.07.2021 г. до 08.10.2021 г.
Класираните кандидати ще бъдат обявени до 15.10.2021 г. и ще бъдат поканени за подписване на договор.

За допълнителна информация можете да се свържете с Ивелина Божинова – Главна медицинска сестра на телефон 032/60-29-76


Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.
- Свидетелство за съдимост
- Удостоверение за трудов стаж
- Програма за организацията на дейността, структурата и управлението на медицинските специалисти в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив за срок от три години.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 20.05.2021 г. до 20.06.2021 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Регламент (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)
Съобщение (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)
Декларация за договорни задължения (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)
Договор за квалификация (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)
Заявление (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)