актуално » Обява


Необходими документи за кандидатстване:
1. Да притежават висше образование;
2. Да имат много добри познания и умения за работа с компютър, необходими за осъществяване на онлайн комуникациите при извършване на хирургични операции в Центъра, видеозаписи на операциите, както и създаване на виртуална библиотека;
3. Задължително да владеят английски или немски език;
4. Да притежават добри комуникативни умения, необходими за извършването на логистични действия и поддържането на контакти с други подобни центрове в Европа и света.