актуално Обява 21.01.2020 год.

Пловдив, 21 януари 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните места ..."


1. "Лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия" - 1 място.
1. "Лекар, специализант по неонатология" - 1 място.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 21.01.2020 г. до 21.02.2019 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Необходими документи (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)