актуално Обява 21.02.2020 год.

Пловдив, 21 февруари 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните места ..."


1. "Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение" - 3 мeстa.
2. "Лекар, специализант по съдова хирургия" - 2 мeстa.
3. "Лекар, специализант по детска хирургия" - 2 мeстa, финансирани от държавата.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 20.02.2020 г. до 20.03.2019 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Необходими документи (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)