актуално » Обява

1. Лекар, специализант по педиатрия - 2 щата за Клиника по педиатрия.Необходими документи за кандидатстване:
Формуляр за кандидатстване ;
Копие от документ за самоличност;
Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
Кандидатите могат да подават документи в отдел "УЧР" от 23.04.2019 г. до 03.05.2019 г. включително.