актуално Обява 25.06.2020

Пловдив, 25 юни 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните свободни длъжности..."


1. "Лекар, специализант по клинична токсикология" - 1 място за Клиниката по клинична токсикология.
Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 29.06.2020 г. до 29.07.2020 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Обява 24.06.2020 г.(НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)