актуално Обява 25.09.2019 год.

Пловдив, 25 септември 2019 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните места ..."


1. "Лекар, специализант по нефрология" - 1 щат за Отделение по нефрология.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 25.09.2019 г. до 25.10.2019 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Необходими документи (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)