актуално » Обява

1. Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение - 2 щата за Клиника по анестезиология и интензивно лечение;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 27.11.2017 до 08.12.2017г. включително, като подадат в отдел "УЧР" следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване по образец;

2. Копие от документ за самоличност;

3. Копие от диплома за придобита от кандидата професионална квалификация;

4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.