актуално Обява 28.01.2021

Пловдив, 28 януари 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните свободни длъжности..."


1. "Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение" - 2 места за Отделението по кардиохирургия.
2. "Лекар, специализант по хирургия" - 1 място за Първа клиника по хирургия.
3. "Лекар, специализант по клинична токсикология" - 1 място за Клиника по клинична токсикология.
4. "Лекар, специализант по лицево-челюстна хирургия" - 1 място за Клиниката по лицево-челюстна хирургия.
5. "Лекар, специализант по съдебна медицина" - 3 места финансирани от държавата за Отделението по съдебна медицина.
6. "Лекар, специализант по нефрология" - 1 място за Отделението по нефрология.
7. "Лекар, специализант по клинична лаборатория" - 1 място за Клинична лаборатория.
8. "Лекар, специализант по алергология" - 1 място финансирано от държавата за Отделението по професионални заболявания с дейност по клинична алергология.
9. "Лекар, специализант по инфекциозни болести" - 1 място финансирано от държавата за Клиниката по инфекциозни болести.
10. "Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение" - 1 място финансирано от държавата за Клиниката по детска хирургия.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
- Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 28.01.2021 г. до 28.02.2021 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Обява Отделение по кардиохирургия (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)

Обява Първа хирургия, Клинична токсикология, Лицево-челюстна хирургия (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)

Обява Съдебна медицина, Отделение по нефрология, Клинична лаборатория (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)

Обява Отделението по професионални заболявания с дейност по клинична алергология, Клиника по инфекциозни болести, Клиниката по детска хирургия (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)