актуално Телефонни номера за колаборация с други лечебни заведения

Пловдив, 30 ноември 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява ..."


Телефонни номера за колаборация с другите лечебни заведения по отношение приемане и изпращане на пациентите, които не са постъпили с екип на ЦСМП, в случайте когато липсват свободни легла в УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД.

+359 32 60 29 11